Tiempo

Život plynie rýchlym tempom, v Tiempe to bude jedno.

  • Tiempo
  • Tiempo
Život plynie rýchlym tempom, v Tiempe to bude jedno.
  • tiempo-pohl1
  • tiempo-pohl2
  • tiempo-pohl3
  • tiempo-pohl4
Obytné miestnosti 5
Celková úžitková plocha 210,8 m2
Zastavaná plocha 244,9 m2
Obostavaný priestor 1037,8 m3
Úžitková plocha prízemia - m2
Úžitková plocha poschodia - m2
Obytná plocha 116,1 m2
Výška strechy 4,2 m
Realizácia domu od 192 000 ,- EUR*
Projekt od 3 600 ,- EUR
*cena bez DPH
Čo obsahuje projekt?
Podobné projekty