30. december, 2023 Blog

Človek človeku, ďaleko aj blízko

sauna-web

Človek človeku, ďaleko aj blízko.

Vďaka, že tu môžeme byť,
Tak dlho ako bude treba.

Vnímať princíp, svet a veci ako sú
A predsa trochu inak.

Prostým prístupom dať hmote zmysel, funkciu, podobu.

Slobodne!

Pod vplyvom vášní milovaných ľudí cítiť silu, duch
Ďaleko a blízko…

V Láske
Mieri
Architektúre 2024’

Jura Čerňak
Apex Ateliér