Villa Nina

Villa Nina je moderný, nadčasový rodinný dom v Dolnej Marikovej. Popiera rázovitú marikovskú architektúru a svojou dynamikou vyjadruje trendy súčasnej mladej generácie.


 


 

 

 

trmik-p3
Villa Nina Villa Nina