Individuálne projekty domov

Prvé čiary individuálneho projektu vzniknú na čistom papieri. Rozprávame sa s vami, počúvame vás a zároveň vnímame, čo nám hovorí príroda a pozemok. Odpovieme našimi nápadmi a konkrétnymi riešeniami.

Individuálne projekty domov

Túžite po výnimočnosti? Ak máte radi exkluzivitu, vycibrený vkus a tie najnáročnejšie požiadavky, vytvoríme pre vás individuálny projekt.

Spravíme to INAK. Spravíme to podľa vás. Podľa vašich očakávaní, pozemku, či jeho dispozícií. Poviete nám o vašich snoch a predstavách, a my vám vytvoríme dom, aký ešte nikto nevidel. Samozrejme, aj vy budete súčasťou tvorivého procesu.

Pozrite si príklady našich individuálnych projektov. Vaše vízie, termíny a podrobné detaily spolupráce s vami radi dohodneme osobne.

 

Podklady na začatie spolupráce

1. Polohopis, výškopis, resp. geometrický plán daného pozemku v digitálnej podobe, vyhotovený odborne spôsobilým projektantom v odbore geodézia. Dokument musí obsahovať uvedené hranice parciel, parcelné čísla nehnuteľností, susdedných parciel, jestvujúce objekty na predmetnej parcele, ako aj na susedských pozemkoch (geologický posudok)

2. Kópia listu vlastníctva

3. Polohové a výškové rozmiestnenie sietí, odsúhlasenie bodov napojenia dotknutými správcami, resp. vlastníkmi sietí, dimenzie, tipy a materiály

 

Etapy individuálneho projektu

A) Štúdia

B) Projekt na územné rozhodnutie (DÚR)

C) Projekt na stavebné povolenie (DSP)

D) Realizačný projekt (DRS)

Podľa rozsahu a charakteru budovy je možné niektoré etapy zlúčiť a urýchliť tak proces tvorby projektu, ale aj stavebného konania (napr. DÚR + DSP).

 

Našli ste, čo ste potrebovali? Kontaktujte nás