Typové projekty domov

Od vzniku ateliéru APEX A v roku 2006 sme si vďaka spolupráci s klientmi dokázali vytvoriť zrelý a nadčasový názor na architektúru rodinných domov. Spoznajte naše moderné projekty rodinných domov.

Typové projekty domov

Projekty domov APEX A sú vhodné pre ľudí, ktorí hľadajú čistú architektúru a originalitu.

Typový projekt rodinného domu je jednoduchšia cesta, kedy si klient vyberie z hotovej ponuky projektov. V tej sa nájde každý. Mladé rodiny, ktoré túžia po svojom prvom rodinnom dome. Ľudia, ktorí chcú odísť z veľkého a neekologického domu a zameniť ho za dom s využitím progresívnych zdrojov energie. V neposlednom rade aj tí, ktorí túžia po väčšom dome s prvkami veľmi originálnej architektúry.

Vybraný typový projekt vieme upraviť na mieru. Záleží na vašich predstavách a podmienkach pozemku. Neriešime žiadne kompromisy, aj keď sa stane, že požadované zmeny bude treba zapracovať do všetkých častí projektu.

Obsah častí typového projektu od APEX A

  • Projekt architektúry
  • Projekt statiky 
  • Projekt ústredného vykurovania 
  • Projekt zdravotechniky 
  • Projekt elektroinštalácie 
  • Projekt domového plynovodu 

Prezrite si online ponuku našich hotových projektov domov alebo si objednajte tlačený katalóg Rodinné domy trochu INAK. Snívajte, vyberajte, neváhajte sa s nami poradiť. 

Podklady na začatie spolupráce

1. Polohopis, výškopis, resp. geometrický plán daného pozemku v digitálnej podobe, vyhotovený odborne spôsobilým projektantom v odbore geodézia. Dokument musí obsahovať uvedené hranice parciel, parcelné čísla nehnuteľností, susdedných parciel, jestvujúce objekty na predmetnej parcele, ako aj na susedských pozemkoch (geologický posudok)

2. Kópia listu vlastníctva

3. Polohové a výškové rozmiestnenie sietí, odsúhlasenie bodov napojenia dotknutými správcami, resp. vlastníkmi sietí, dimenzie, tipy a materiály


 

Našli ste, čo ste potrebovali? Kontaktujte nás