Projekt dobrý, všetko dobré

Pretože všetko je dôležité.

Navrhujeme vám domy, aké by sme projektovali sami pre seba. V akých by sme túžili žiť. Spoznajte v nich nás a samých seba.

Za viac ako dvanásť rokov práce, sme si vďaka spolupráci s klientmi dokázali vytvoriť zrelý a nadčasový názor na architektúru rodinných domov. Naša architektúra je súborom projektov typových a projektov individuálnych.

Viac o nás
 • apex arch
 • apex arch
 • apex arch
Ako pracujeme?
 • Spoznanie sa

  Na prvom stretnutí vás radi privítame a spoznáme v našom ateliéri na Bajkalskej 13 v Bratislave. Vypočujeme si vaše sny, predstavy, vymeníme si názory a poradíme vám, ako postupovať ďalej. Výsledkom prvej fázy spolupráce, teda stretnutia, bude promptná cenová ponuka a časový plán spolupráce.

 • Kooperácia

  Počas druhej fázy spolupráce a zároveň počas vašej objednávky, bude pre nás veľmi dôležité vidieť váš pozemok. Zároveň budeme potrebovať vašu súčinnosť pri kompletizácii dokladov (napr. polohopis, list vlastníctva). V tejto fáze odporučíme osloviť profesionála na vybavenie stavebného povolenia, a ak to bude potrebné, profesionála vám vieme zabezpečiť.

 • Štúdia

  Dôvera je kľúčom úspešného zvládnutia tretej etapy. My sme v nej vaši partneri, odborníci z "fachu" architektúry. Nechajte nás tvoriť s ľahkosťou a my vám ponúkneme ideálny návrh pre váš pozemok a vaše predstavy. Výsledkom bude elegantne a správne navrhnutá dispozícia a hmota domu stvárnená v pôdorysoch, pohľadoch a vizualizáciách.

 • Projekt

  Alfou a omegou finálnej fázy spolupráce je precízny a podrobne spracovaný projekt stavby. Dôraz kladieme na technické vybavenie domu (vykurovanie, elektroinštalácia), s prihliadnutím na súčasné trendy energeticky úspornej architektúry. Nemenej dôležitý je ekonomický aspekt. Presné vstupné podklady nám umožnia dom navrhnúť správne staticky a bez zbytočného predimenzovania konštrukcií.